Terms & Conditions

 1. Anvendelsesområde

(1) Følgende generelle forretningsbetingelser gælder for alle leverancer mellem os og en kunde i den version, der er gældende på tidspunktet for bestillingen

 • En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med henblik på formål, som overvejende hverken kan tilskrives deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed (13 BGB).
 • Selv om vi gør vores bedste for at sikre, at oplysningerne i vores onlinebutik altid er korrekte, kan vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle forkerte priser og trykfejl eller juridiske trykfejl.
 1. Indgåelse af en kontrakt, opbevaring af kontraktoplysningerne

(1) Følgende regler gælder for alle ordrer via vores Online-Shop https://laedershop.de.

(2) I tilfælde af en kontrakt træder kontakten i kraft med:

 

[firmanavn & firmainformation]

(3) Præsentationen af varerne i vores online-shop udgør ikke et juridisk bindende kontrakttilbud fra vores side, men er kun en ikke-bindende opfordring til forbrugeren om at bestille varer. Med bestillingen af de ønskede varer afgiver forbrugeren et bindende tilbud om at indgå en købsaftale.

(4) Ved modtagelse af en ordre i vores online-shop gælder følgende regler: Forbrugeren giver et bindende tilbud om at indgå en aftale ved at gennemføre bestillingsproceduren i vores Online-Shop med succes.

Det drejer sig om følgende bestillingstrin:

 1. Valg af dine produkter
 2. Bekræftelse ved at klikke på knappen „Bestil“
 3. Kontrol af den korrekte vare i din indkøbskurv
 4. Bekræftelse ved at klikke på knappen „Check out“
 5. Genkontrol og korrektion af de indtastede data
 6. Bindende afsendelse af ordren ved at klikke på knappen „Køb“

 

(5) Før kunden sender den bindende ordre, kan han/hun ved at trykke på tilbage-knappen i online-shoppen gå tilbage til den oprindelige webbrowser. Dermed er det muligt, at han kan rette indtastningsfejl eller annullere ordreprocessen ved at lukke webbrowseren.

Vi bekræfter straks modtagelsen af ordren med en automatisk genereret e-mail (ordrebekræftelse). Hermed accepterer vi dit tilbud.

(6) Opbevaring af kontraktteksten for ordrer via vores online-shop: Vi sender dig bestillingsdata og vores vilkår og betingelser pr. e-mail. Du kan også til enhver tid se de generelle vilkår og betingelser på https://laedershop.de/agb. Dine bestillingsdata er af sikkerhedshensyn ikke længere tilgængelige via internettet.

(7) Hvis det ikke er muligt at levere de varer, du har bestilt, f.eks. fordi de tilsvarende varer ikke er på lager, afstår vi fra at give en erklæring om accept. I dette tilfælde er der ikke indgået en kontrakt. Vi underretter dig straks herom og returnerer straks en allerede modtaget modydelse.

 

 1. Priser, forsendelsesomkostninger, betalinger, forfaldsdato

(1) De anførte priser er inklusive den lovpligtige moms og andre priskomponenter. Dertil kommer eventuelle forsendelsesomkostninger.

(2) Forbrugeren har forskellige betalingsmuligheder:

– Direkte debitering

– Pay Pal

– Kreditkort (Visa, Master Card)

(3) Hvis forbrugeren har valgt forudbetaling, forpligter han sig til at betale købesummen straks efter aftalens indgåelse.

 1. Levering

(1) Medmindre vi tydeligt har angivet andet i produktbeskrivelsen, er alle varer, som vi tilbyder, klar til øjeblikkelig forsendelse. Leveringen finder sted her senest inden for 5 arbejdsdage. Leveringsfristen begynder i tilfælde af forudbetaling dagen efter betalingsordren til den bank, der er betroet overførslen, og for alle andre betalingsmetoder dagen efter kontraktens indgåelse til kørslen. Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag på leveringsstedet. fristen udløber den næste arbejdsdag.

 

(2) Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte genstand overgår ikke til køberen, heller ikke i tilfælde af salg ved levering til et andet sted end opfyldelsesstedet,

(3) Så snart vi overdrager vores produkt til levering, overtager du risikoen for de varer, du har bestilt.

 

 1. Forbehold af ejendomsretten

(1) Vi beholder ejendomsretten til varerne, indtil vores krav er blevet betalt fuldt ud, eller købsriset er blevet betalt. Forpantning eller overdragelse af ejendomsretten som sikkerhed er ikke tilladt før overdragelse af ejendomsretten.

(2) Hvis du ikke opfylder dine krav, beholder vi vores ret til selv at opkræve dine betalingsforpligtelser.

***************************************************************************

 

 1. Forbrugernes fortrydelsesret

 

Forbrugere har ret til fortrydelsesret i henhold til følgende bestemmelser, idet en forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel til formål, som overvejende hverken kan tilskrives deres erhvervsmæssige eller selvstændige karakter.

 

Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredje person, som du har udpeget, har taget varerne i besiddelse af dem.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os:

[firmanavn & firmainformation]

E-Mail hello@laedershop.de

ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at ophæve denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøveformular til fortrydelsesformular til dette formål, men det er ikke obligatorisk.

 

Konsekvenser af annullering

Hvis du fortryder denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din fortrydelse af denne kontrakt.

Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er det tidligste tidspunkt.

Du skal returnere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt, for at sende dem tilbage eller overdrage dem til os. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage.

Du skal selv betale de direkte omkostninger ved returnering af forsendelsen.

***************************************************************************

 

 1. Afbestillingsformular

Eksempel på en annulleringsformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular)

Til:

[firmanavn & firmainformation]

E-Mail hello@laedershop.de

Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse. (*)_____________________________________________________

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

__________________

Navn på forbruger(e)

_____________________________________________________

Forbrugerens/forbrugernes adresse

_____________________________________________________

Forbrugerens underskrift

__________________

Dato

__________________

 

Generel undtagelse!

(1) Personaliserede varer

Vores beskrevne fortrydelsesret bortfalder i tilfælde af en bestilling af et personligt tilpasset produkt. Den kan ikke anvendes på varer, der er graveret af dig, samt individuelt fremstillede versioner (f.eks. personlige lædernøglebøjler) i henhold til §312g stk. 2 i BGB. På grund af det faktum, at vores produkter kun fremstilles til dig personligt, i hånden, kan vi ikke videresælge dem efterfølgende.

 

Afslutning af afbestillingsregler

***************************************************************************

 

 1. Garanti

Generelt: De
lovbestemte garantibestemmelser finder anvendelse.
(1) Medmindre vi udtrykkeligt angiver andet, gælder de generelle garantibestemmelser, som er lovmæssigt aftalt i henhold til den lovbestemte bestemmelse i købeloven (§§ 433 ff. BGB).
Vi er ansvarlige for alle materielle fejl og mangler ved de af os leverede genstande i henhold til de gældende lovbestemmelser, navnlig i henhold til §§ 434 ff. BGB. Forældelsesfristen for retlige mangler er to år og begynder at løbe fra leveringen af varen.

Hvis det leverede produkt ikke har den kvalitet, der er aftalt mellem dig og os, eller hvis det ikke er egnet til den brug, der forudsættes i henhold til vores kontrakt eller til brug generelt, eller hvis det ikke har de egenskaber, som du kunne forvente i henhold til vores offentlige erklæringer, er vi forpligtet til at yde en supplerende ydelse. Dette gælder ikke, hvis vi er berettiget til at nægte efterydelse på grundlag af lovmæssige bestemmelser.

Vi er dog berettiget til at nægte den af dig besluttede efterydelse eller berigtigelse, hvis det kun er muligt med uforholdsmæssigt store omkostninger og betydelige ulemper for dig.

Hvis det viser sig, at din klage ikke er berettiget, eller hvis der ikke kan påvises nogen fejl/skader, kan du pådrage dig omkostninger og/eller servicegebyrer i forbindelse med behandling af reklamationen under garantien.

Læder:

Vi bruger kun ægte læder til vores produkter, som vi udvælger omhyggeligt. Da læder er et naturmateriale, kan der dog forekomme variationer i farve og udseende. Desuden vil læderet ændre farve naturligt over tid. Du kan passe på dine læderprodukter for således at forlænge deres levetid.
Prægning på vores læder:
Alle vores personlige prægninger er udført i hånden. Dette er med til at give produkterne et personligt præg. På grund af at vi præger i hånden, kan udseendet variere lidt fra produkt til produkt. Vi inspicerer dog vores produkter, før de forlader vores anlæg med forsendelse.

 

Indgravering på vores læder:

 

Alle vores personlige graveringer udføres i hånden. Dette er med til at give vores produkter et personligt præg. Da vi graverer i hånden, kan udseendet variere lidt fra produkt til produkt. Vi inspicerer dog vores produkter, før de forlader vores anlæg med forsendelse.

 

 1. Ansvar

For krav baseret på skader, der er forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er vi altid ansvarlige uden begrænsning

 • i tilfælde af skade på liv, legeme eller helbred,
 • i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsomt misligholdelse af pligten,
 • i tilfælde af garantiforpligtelser, samt aftalte, eller
 • for så vidt som anvendelsesområdet for produktansvarsloven er åbent.

I tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på (kardinalforpligtelser), som skyldes let uagtsomhed fra vores side, fra vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er ansvaret begrænset til det beløb, som kunne forudses ved kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk må forventes. I modsat fald er erstatningskrav udelukket.

 

 1. Kontraktsprog

Kontrakten kan indgås på tysk eller engelsk som sprog.

 

 1. Kundeservice

Vores kundeservice for spørgsmål, klager og reklamationer er tilgængelig på hverdage fra

8:30 til kl. 17:00

under:

Telefon: [Rufnummer]

Fax: [hier einfügen]

E-mail: hello@laedershop.de

til din rådighed.

 

 1. Afsluttende bestemmelser

(1) Hvis en af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser er eller bliver ugyldig, medfører det ikke, at alle andre bestemmelser bliver ugyldige.

 

Status for de generelle vilkår og betingelser: juli 2021